Solidair Gent
10/03/2016

Je kan voogd worden van een niet begeleide minderjarige op de vlucht. De Dienst Voogdij van de FOD Justitie is steeds op zoek naar voogden die de jongere (die hier alleen staat!) helpen op zijn toc...

Solidair Gent
10/03/2016

De Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid is verantwoordelijk voor het Stedelijk Opvanginitiatief. De dienst zoekt vrijwilligers voor taalles, huiswerkbegeleiding, tolk- en vertaalwerk, vrijetijdsbes...

Solidair Gent
10/03/2016

Heb je zin om nieuwe Gentenaars uit andere culturen op een spontane manier te leren kennen? Dan ben je van harte welkom in onze interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo. In kleine groepjes leren we ...

Solidair Gent
10/03/2016

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen is een pluralistisch centrum dat deskundige hulpverlening biedt aan iedereen met problemen. Het CAW informeert, begeleidt en biedt onderdak aa...

Solidair Gent
10/03/2016

Caritas International zoekt vrijwilligers om vluchtelingen en asielzoekers te begeleiden tijdens hun integratie in hun lokale gemeente of stad. Je helpt de nieuwkomers wegwijs maken. www.caritas-i...

Solidair Gent
10/03/2016

Al Minara heeft een vrouwenwerking actief over gans Vlaanderen met hoofdzetel in het Gentse. Naast opleiding, vorming en toeleiding naar verschillende diensten, biedt de vzw ook hulp aan mensen in ...

Pagina's

Geen resultaten gevonden