Fietsen, boekentassen en sportmateriaal voor niet-begeleide minderjarigen

SESO (Service Social de Solidarité Socialiste) vangt asielzoekers op in individuele woningen in heel België. In Gent hebben wij aan de Rooigemlaan (regio Brugse Poort) plaats voor 7 gezinnen en 4 n...

VRIJWILLIGER
21/03/2016

Dear all, door mijn jaaaarenlange ervaring in Afrika (meer dan 25 jaar) en de Arabische wereld wil ik me tenvolle inzetten als vrijwilliger. Mijn voorkeur gaat uit naar het directe contact met vluc...

Gevraagd: gezin dat een kamer kan verhuren (hospitawonen)

Bent u eigenaar van uw woning en wil u een kamer verhuren aan een erkende vluchteling? Neem contact op met Dienst Wonen van Stad Gent en een gespecialiseerde medewerkster legt u uit wat Hospitawon...

DJEMAA EL FNA - DE GENTSE LENTE  donderdag 24 maart 2016

Terwijl de aarde verder opwarmt, was het afgelopen jaar een koude winter in harten en geesten (aanslagen, oorlog, vluchtelingen, besparingen...). Stuk voor stuk gebeurtenissen die ons uit elkaar le...

Beste, Boekentassen en rugzakken voor jonge mannen (15-30 jaar) zijn welkom in het SOI.

beste, wij zijn op zoek naar buddy's die samen met onze bewoners van het SOI op zoek willen gaan naar een geschikte woning.   

Vrijwilligers gezocht voor taalcarrousel Arabisch-Nederlands.

Wij zoeken gedreven vrijwilligers voor de goede werking van een interculturele praatgroep van Nederlandstaligen die Arabisch leren en Arabischtaligen die Nederlands leren   Vanaf februari 20...

Op zoek naar een opslagplaats voor materiaal

We willen materiële hulp voorzien voor mensen die in hun leven als het ware opnieuw van nul moeten starten. Met vele vrijwilligers willen we dit materiaal inzamelen, sorteren en terug verdelen. Hie...

De Werkgroep Vluchtelingen zet zich in voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren en streeft naar wederzijds begrip en aktieve aanvaarding van vluchtelingen ...

Vriendschap Zonder Grenzen organiseert noodhulp voor mensen op de vlucht en werkt rond solidariteit met vluchtelingen. vriendschapzondergrenzen@gmail.com

Sociaal-artistieke werkplaats Victoria Deluxe organiseert noodhulp aan de vluchtelingen in de kampen rond Calais onder de noemer ‘We gaan naar Calais en nemen mee’. Ze zamelen spullen i...

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van de vluchteling en asielzoeker verdedigt. Zij doen beroep op vr...

Vzw Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen bevorderen. De organisatie zorgt voor schoolse ondersteuning aan huis bij jonge kinderen, ontmoeting en toeleiding naar buurtactivitei...

10/03/2016

Vzw De Sloep is een open huis voor ouders met jonge kinderen uit de wijken Muide - Meulestede, Sluizeken - Tolhuis - Ham, Dampoort en Sint - Amandsberg. Via een laagdrempelig onthaal en ervarings- ...

Samenlevingsopbouw Gent bestrijdt sociale achterstelling, armoede en uitsluiting. We komen op voor een samenleving waarin mensen samen vorm kunnen geven aan hun leefomgeving. Onze projectwerkingen ...

Je kan een gezin op de vlucht opvangen voor een beperkte tijd (tot zes maanden) of een niet-begeleide minderjarige vluchteling in huis nemen voor een langere periode (meer dan een jaar). Er bestaat...

Je kan steunfiguur worden voor een niet-begeleide minderjarige of jongere vluchteling. Minor-Ndako voorziet in de opvang en begeleiding van deze jongeren en biedt ook extra ondersteuning via een st...

Krasdiensten overkoepelen diverse organisaties die rond armoedebestrijding werken, waaronder De Tinten en de Werkgroep Vluchtelingen Gent, een pluralistische groep vrijwilligers die zich inzetten v...

10/03/2016

IN-Gent is een fusie van vier organisaties die samen bouwen aan een open en solidaire samenleving waar iedereen positief omgaat met de rijkdom van diversiteit. IN-Gent stimuleert, ondersteunt en z...

Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor biedt nachtopvang aan daklozen en vluchtelingen en doet beroep op vrijwilligers die zich een aantal uur per week willen vrijmaken voor mensen in nood. Huize T...

Helping Hands Belgium Vzw is een Gents burgerinitiatief dat noodhulp (inzameling voedsel, materiaal en kledij) organiseert voor vluchtelingen. www.facebook.com/hhbelgium 0488 81 82 29

Een Hart voor Vluchtelingen Gent is een vereniging die zich momenteel actief inzet voor vluchtelingen door het inzamelen, sorteren en bedelen van hulpgoederen. In de nabije toekomst willen ze ook o...

Hand-in-Hand is een pluralistische groep van vrijwilligers die ondersteuning bieden aan vluchtelingen, asielzoekers, mensen-zonder-papieren en nieuwkomers. Zij bieden individuele ondersteuning, hel...

De woonwinkels geven gratis info en advies op maat over private huisvesting, sociaal huren, de huurwetgeving en woonkwaliteit. De woonwinkel is er voor iedereen met een woonvraag. Opgelet: wij ga...

Pagina's

Geen resultaten gevonden