DJEMAA EL FNA - DE GENTSE LENTE  donderdag 24 maart 2016

Terwijl de aarde verder opwarmt, was het afgelopen jaar een koude winter in harten en geesten (aanslagen, oorlog, vluchtelingen, besparingen...). Stuk voor stuk gebeurtenissen die ons uit elkaar le...

Beste, Boekentassen en rugzakken voor jonge mannen (15-30 jaar) zijn welkom in het SOI.

beste, wij zijn op zoek naar buddy's die samen met onze bewoners van het SOI op zoek willen gaan naar een geschikte woning.   

Vrijwilligers gezocht voor taalcarrousel Arabisch-Nederlands.

Wij zoeken gedreven vrijwilligers voor de goede werking van een interculturele praatgroep van Nederlandstaligen die Arabisch leren en Arabischtaligen die Nederlands leren   Vanaf februari 20...

Op zoek naar een opslagplaats voor materiaal

We willen materiële hulp voorzien voor mensen die in hun leven als het ware opnieuw van nul moeten starten. Met vele vrijwilligers willen we dit materiaal inzamelen, sorteren en terug verdelen. Hie...

Solidair Gent
10/03/2016

De Werkgroep Vluchtelingen zet zich in voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren en streeft naar wederzijds begrip en aktieve aanvaarding van vluchtelingen ...

Solidair Gent
10/03/2016

Vriendschap Zonder Grenzen organiseert noodhulp voor mensen op de vlucht en werkt rond solidariteit met vluchtelingen. vriendschapzondergrenzen@gmail.com

Solidair Gent
10/03/2016

Sociaal-artistieke werkplaats Victoria Deluxe organiseert noodhulp aan de vluchtelingen in de kampen rond Calais onder de noemer ‘We gaan naar Calais en nemen mee’. Ze zamelen spullen i...

Solidair Gent
10/03/2016

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van de vluchteling en asielzoeker verdedigt. Zij doen beroep op vr...

Solidair Gent
10/03/2016

Vzw Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen bevorderen. De organisatie zorgt voor schoolse ondersteuning aan huis bij jonge kinderen, ontmoeting en toeleiding naar buurtactivitei...

Solidair Gent
10/03/2016

Vzw De Sloep is een open huis voor ouders met jonge kinderen uit de wijken Muide - Meulestede, Sluizeken - Tolhuis - Ham, Dampoort en Sint - Amandsberg. Via een laagdrempelig onthaal en ervarings- ...

Solidair Gent
10/03/2016

Samenlevingsopbouw Gent bestrijdt sociale achterstelling, armoede en uitsluiting. We komen op voor een samenleving waarin mensen samen vorm kunnen geven aan hun leefomgeving. Onze projectwerkingen ...

Solidair Gent
10/03/2016

Je kan een gezin op de vlucht opvangen voor een beperkte tijd (tot zes maanden) of een niet-begeleide minderjarige vluchteling in huis nemen voor een langere periode (meer dan een jaar). Er bestaat...

Solidair Gent
10/03/2016

Je kan steunfiguur worden voor een niet-begeleide minderjarige of jongere vluchteling. Minor-Ndako voorziet in de opvang en begeleiding van deze jongeren en biedt ook extra ondersteuning via een st...

Solidair Gent
10/03/2016

Krasdiensten overkoepelen diverse organisaties die rond armoedebestrijding werken, waaronder De Tinten en de Werkgroep Vluchtelingen Gent, een pluralistische groep vrijwilligers die zich inzetten v...

Solidair Gent
10/03/2016

IN-Gent is een fusie van vier organisaties die samen bouwen aan een open en solidaire samenleving waar iedereen positief omgaat met de rijkdom van diversiteit. IN-Gent stimuleert, ondersteunt en z...

Solidair Gent
10/03/2016

Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor biedt nachtopvang aan daklozen en vluchtelingen en doet beroep op vrijwilligers die zich een aantal uur per week willen vrijmaken voor mensen in nood. Huize T...

Solidair Gent
10/03/2016

Helping Hands Belgium Vzw is een Gents burgerinitiatief dat noodhulp (inzameling voedsel, materiaal en kledij) organiseert voor vluchtelingen. www.facebook.com/hhbelgium 0488 81 82 29

Solidair Gent
10/03/2016

Een Hart voor Vluchtelingen Gent is een vereniging die zich momenteel actief inzet voor vluchtelingen door het inzamelen, sorteren en bedelen van hulpgoederen. In de nabije toekomst willen ze ook o...

Solidair Gent
10/03/2016

Hand-in-Hand is een pluralistische groep van vrijwilligers die ondersteuning bieden aan vluchtelingen, asielzoekers, mensen-zonder-papieren en nieuwkomers. Zij bieden individuele ondersteuning, hel...

Solidair Gent
10/03/2016

De woonwinkels geven gratis info en advies op maat over private huisvesting, sociaal huren, de huurwetgeving en woonkwaliteit. De woonwinkel is er voor iedereen met een woonvraag. Opgelet: wij ga...

Solidair Gent
10/03/2016

Je kan voogd worden van een niet begeleide minderjarige op de vlucht. De Dienst Voogdij van de FOD Justitie is steeds op zoek naar voogden die de jongere (die hier alleen staat!) helpen op zijn toc...

Solidair Gent
10/03/2016

De Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid is verantwoordelijk voor het Stedelijk Opvanginitiatief. De dienst zoekt vrijwilligers voor taalles, huiswerkbegeleiding, tolk- en vertaalwerk, vrijetijdsbes...

Solidair Gent
10/03/2016

Heb je zin om nieuwe Gentenaars uit andere culturen op een spontane manier te leren kennen? Dan ben je van harte welkom in onze interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo. In kleine groepjes leren we ...

Pagina's

Geen resultaten gevonden