'verliezen, herdenken, verdergaan': een tentoonstelling in campo santo op 10 en 11 november 2018

Op 11 november gaan er herdenkingen van W.O.1.door. Omdat er in Gent massa's mensen zijn die recent met persoonlijk verlies door oorlogs- en politiek geweld te maken hebben, willen we deze hierin een plaats geven en brengen we een tentoonstelling rond herdenken, verlies en verder gaan. We vragen aan mensen of ze ons de namen ( voornaam volstaat als mensen dat liever hebben) vanpersonen die ze verloren zijn,- familie, vrienden, collega's -, willen doorgeven om ze op te nemen in een kunstwerk.

Vraag & aanbod

Ben je op zoek naar helpende handen om je organisatie te ondersteunen, of heb je specifiek materiaal nodig? Elke vraag is hier welkom! Wil je je graag inzetten voor de meest kwetsbaren in onze stad of heb je kleding, speelgoed of ander materiaal waar je graag iemand gelukkig mee wilt maken? Dan kan je hier je aanbod plaatsen. Werd je vraag of aanbod positief beantwoord, dan kan je deze ook van de website verwijderen. Werd je vraag of aanbod positief beantwoord, dan kan je deze ook van de website verwijderen.