Op zoek naar een opslagplaats voor materiaal

Op zoek naar een opslagplaats voor materiaal

We willen materiële hulp voorzien voor mensen die in hun leven als het ware opnieuw van nul moeten starten. Met vele vrijwilligers willen we dit materiaal inzamelen, sorteren en terug verdelen. Hiervoor zoeken we nog een opslagplaats (idealiter min. 300 m²) waar materiaal vlot geleverd en afgehaald kan worden. We trachten vochtige, niet afgesloten ruimtes te vermijden om het materiaal goed te kunnen opslaan. Bij voorkeur ligt de opslagplaats in het centrum van Gent of de 19de eeuws gordel.

Reageer hier gerust met voorstellen van locaties.

Meer info: trees.debuycker@ocmw.gent

Voeding en materiaal
- See more at: https://solidair.stad.gent/nieuws/op-zoek-naar-een-opslagplaats-voor-mat...

Vraag & aanbod

Ben je op zoek naar helpende handen om je organisatie te ondersteunen, of heb je specifiek materiaal nodig? Elke vraag is hier welkom! Wil je je graag inzetten voor de meest kwetsbaren in onze stad of heb je kleding, speelgoed of ander materiaal waar je graag iemand gelukkig mee wilt maken? Dan kan je hier je aanbod plaatsen. Werd je vraag of aanbod positief beantwoord, dan kan je deze ook van de website verwijderen. Werd je vraag of aanbod positief beantwoord, dan kan je deze ook van de website verwijderen.