Help nieuwkomers of kansarme studenten hun studies af te ronden

Help nieuwkomers of kansarme studenten hun studies af te ronden

Helping Hands Belgium steunt De UGent die een afspiegeling wil zijn van het talent in de samenleving en streeft naar evenredige en evenwaardige participatie van ondervertegenwoordigde groepen studenten en personeelsleden.  

Evenwaardige participatie staat voor een volwaardige sociale en academische integratie van alle studenten en personeelsleden. Dit impliceert dat de UGent actief werkt aan sensibilisering en bewustmaking enerzijds en aan inspraak en participatie van iedereen anderzijds.

Daarnaast ziet de UGent het hoger onderwijs niet als een wedstrijd waarin ondersteuning en aanmoediging enkel is weggelegd voor winnaars, maar als een expeditie waarbij voor alle deelnemers zoveel mogelijk kansen gecreëerd worden om de tocht tot een goed einde te brengen.

De UGent gaat ervan uit dat ongelijke startkansen geen feitelijk en onveranderlijk gegeven zijn, maar tot stand komen doordat persoonskenmerken en omgevingskenmerken niet goed op elkaar zijn afgestemd. De UGent kiest voor een tweesporenbeleid, dat zich zowel richt op het versterken van 
persoonskenmerken als op het aanpassen en veranderen van omgevingskenmerken. Op die manier willen we de kloof tussen persoonskenmerken en omgevingskenmerken dichten.  

Door dit project te steunen zorgt u er voor dat nieuwkomers of kansarme studenten hun studies kunnen waar maken. Omdat onderwijs een kans verdient!

 

Helping Hands Belgium (HHB) - Universiteit Gent (UGent)

 

Meer info op: 
www.facebook.com/hhbelgium
www.helpinghandsbelgium.be

Vraag & aanbod

Ben je op zoek naar helpende handen om je organisatie te ondersteunen, of heb je specifiek materiaal nodig? Elke vraag is hier welkom! Wil je je graag inzetten voor de meest kwetsbaren in onze stad of heb je kleding, speelgoed of ander materiaal waar je graag iemand gelukkig mee wilt maken? Dan kan je hier je aanbod plaatsen. Werd je vraag of aanbod positief beantwoord, dan kan je deze ook van de website verwijderen. Werd je vraag of aanbod positief beantwoord, dan kan je deze ook van de website verwijderen.