Begeleider voor schoolse ondersteuning aan huis (3de kleuter - 2de leerjaar)

Begeleider voor schoolse ondersteuning aan huis (3de kleuter - 2de leerjaar)

Uilenspel is een Gentse vzw die gratis schoolse ondersteuning biedt aan kinderen uit gezinnen met een maatschappelijke kwetsbaarheid die niet zo makkelijk aansluiting vinden bij het reguliere ondersteuningsaanbod. 

De kinderen die door Uilenspel begeleid worden zitten in de 3e kleuterklas, het 1e of het 2e leerjaar, en zijn woonachtig in één van volgende Gentse wijken: Muide, Brugse Poort, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Macharius-Heirnis, Dampoort en Sint-Amandsberg. 

Uilenspel zoekt begeleiders voor schoolse ondersteuning aan huis.
 

Wat wordt er van jou verwacht?

- Als begeleider ga je 1u/week aan huis langs bij een kwetsbaar gezin in jouw buurt, dit tot het einde van het schooljaar.

-Je stimuleert de schoolse vaardigheden van het kind: samen huiswerk maken, voorlezen, educatieve spelletjes spelen, Nederlandse taal oefenen, enz. Je gaat hierbij op een speelse manier te werk.

- Je reikt de ouders van het kind handvaten aan om hun kind te ondersteunen op schools vlak: je betrekt hen mogelijks bij het huiswerk, je geeft hen uitleg over school, stimuleert hen om naar het oudercontact te gaan (of gaat samen met hen), enz.

- Je onderhoudt contact met de school van het kind (via het heen-en-weer-schriftje of via mail/telefoon).

- Je bouwt een vertrouwensband op met het gezin en het kindje. Als betrokken buurman/-vrouw maak je het gezin wegwijs in de buurt en betrek je hen bij activiteiten van Uilenspel (vb samen naar een activiteit gaan).
 

Profiel

- Je woont bij voorkeur in Gent

- Je bent minimum 16 jaar

- Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen (model 2).

- Je wil graag je steentje bijdragen aan de buurt waarin je woont

- Je staat open voor diversiteit en verschillende culturele achtergronden

- Je bent sociaal, je kan goed omgaan om jonge kinderen én volwassenen

- Je hebt geen specifieke vooropleiding of diploma nodig! Iedereen met goede dosis goesting en doorzettingsvermogen kan vrijwilliger worden.
 

Wat heeft Uilenspel te bieden?

- Een fijn en warm engagement in een dynamische organisatie.

- Een kennismakend gesprek voor de opstart van je engagement.

- Een basisvorming (2u - verplicht) vooraleer je van start gaat met de begeleiding.

- Een basismap met tips, afspraken en contactgegevens

- Een vertrouwenspersoon vanuit de school die meegaat tijdens je eerste huisbezoek

- Vormingsaanbod doorheen het schooljaar (vrijblijvend)

- Een basispakket educatief materiaal (schrijfmateriaal, verfmateriaal, knutselmateriaal) om mee te nemen naar je gezin.

- Ondersteunend materiaal voor de begeleiding: educatief materiaal en boekjes via de spelotheek, online spelmateriaal, enz.

- Een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

- Gelegenheden om met andere mensen uit je buurt in contact te komen (zowel gezinnen als andere vrijwilligers.

 

Interesse?

Wees welkom op onze vrijblijvende infoavond op 18/01/2018 (20u, Steendam 84 in Gent)
https://www.facebook.com/events/308338813013124/
Meer info: www.uilenspel.be of info@uilenspel.be

Vraag & aanbod

Ben je op zoek naar helpende handen om je organisatie te ondersteunen, of heb je specifiek materiaal nodig? Elke vraag is hier welkom! Wil je je graag inzetten voor de meest kwetsbaren in onze stad of heb je kleding, speelgoed of ander materiaal waar je graag iemand gelukkig mee wilt maken? Dan kan je hier je aanbod plaatsen. Werd je vraag of aanbod positief beantwoord, dan kan je deze ook van de website verwijderen. Werd je vraag of aanbod positief beantwoord, dan kan je deze ook van de website verwijderen.