Al Minara heeft een vrouwenwerking actief over gans Vlaanderen met hoofdzetel in het Gentse. Naast opleiding, vorming en toeleiding naar verschillende diensten, biedt de vzw ook hulp aan mensen in ...

Hand-in-Hand is een pluralistische groep van vrijwilligers die ondersteuning bieden aan vluchtelingen, asielzoekers, mensen-zonder-papieren en nieuwkomers. Zij bieden individuele ondersteuning, hel...

Krasdiensten overkoepelen diverse organisaties die rond armoedebestrijding werken, waaronder De Tinten en de Werkgroep Vluchtelingen Gent, een pluralistische groep vrijwilligers die zich inzetten v...

De Werkgroep Vluchtelingen zet zich in voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren en streeft naar wederzijds begrip en aktieve aanvaarding van vluchtelingen ...

OC RENO (PONTON) INFOVERGADERING VRIJWILLIGERS

Beste vrijwilligers, We hebben veel vragen en voorstellen gekregen in de voorbije maanden. Na een trage opstart staat OC Reno er en zijn de eerste bewoners in alle rust aangekomen. ...

2 personen gaan
Droom jij ook van een samenleving waarin alle mensen mee kunnen bouwen aan een goeie toekomst ?

Eind vorig jaar werd Welzijnsschakels Drongen/Mariakerke door een zestal vrijwilligers opgericht. Ondertussen steunen we op negentien vrijwilligers die reeds contact hebben kunnen leggen met  ...

Vzw Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen bevorderen. De organisatie zorgt voor schoolse ondersteuning aan huis bij jonge kinderen, ontmoeting en toeleiding naar buurtactivitei...

Kompanjon vzw

Hogeschoolstudenten van allerlei opleidingen geven wekelijks studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, bij kwetsbare gezinnen met kinderen van 5 tot en met 15 jaar. We helpen die kinderen met he...

Werkgroep vrijwilligers en sensibilisering

Via deze groep wisselen we informatie uit tussen de leden van de werkgroep 'sensiblisering en vrijwilligers' van de taskforce vluchtingen in Gent. Verslagen, nieuwsberichten, concrete vrage...

Burgers in actie: Projectoproep Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting wil de solidariteit verder ondersteunen en lanceert een tweede oproep voor projecten die burgers en asielzoekers/erkende vluchtelingen samenbrengen om aan de weg te tim...

Beste sympathisanten en toekomstige vrijwilligers, Doorheen de maanden kregen wij een heleboel vragen en voorstellen tot vrijwilligerswerk binnen.  Wij appreciëren dit uiteraard ten zeerst...

0 personen gaan

Beste sympathisanten en toekomstige vrijwilligers, Doorheen de maanden kregen wij een heleboel vragen en voorstellen tot vrijwilligerswerk binnen.  Wij appreciëren dit uiteraard ten zeerst...

Een meisje van tien heeft op regelmatige basis logopedie nodig. Gemotiveerd en ijverig kind maar vermoedelijk kampt ze met een vorm van dyslectie. Haar gezin heeft geen wettig verblijf en waar...

We zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die het zien zitten om huiswerkbegeleiding te geven aan de volwassen bewoners van het opvangcentrum Reno te Gent. Het gaat er om hen te ondersteunen ...

Van Opvang naar samenleven. Inspiratiedag lokale integratie vluchtelingen.

Om de gemeenten nog beter te ondersteunen bij de lokale integratie van vluchtelingen organiseren het Agentschap Integratie en Inburgering, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG in samenwerk...

0 personen gaan

Huiswerkproject Reno

8 leden
sinds 10/10/2016

Communicatieplatform voor alle vrijwilligers die reeds deelnemen aan het huiswerkproject. Indien interesse om aan te sluiten bij dit project, gelieve contact op te nemen via laura.bogaert@be.g...

Lesgevers gezocht (en gevonden, dank!) voor taallessen aan Syrische vluchtelingenkinderen

Een aantal mensen uit de Syrische gemeenschap in Gent wil extra taallessen en huiswerkbegeleiding organiseren voor een 30-tal kinderen. De kinderen zijn gemiddeld 18 maanden in België en hebbe...

Wij zoeken: enthousiaste vrijwilligers die zin en tijd hebben om af en toe op maandag (16u-19u in Sint-Amandsberg) wat mee te helpen bij huiswerkbegeleiding van tieners. Leuke sfeer en goede o...

Begeleider voor schoolse ondersteuning aan huis (3de kleuter - 2de leerjaar)

Uilenspel is een Gentse vzw die gratis schoolse ondersteuning biedt aan kinderen uit gezinnen met een maatschappelijke kwetsbaarheid die niet zo makkelijk aansluiting vinden bij het reguliere onder...

Schoolse ondersteuning voor nieuwkomers in Gent

Uilenspel is een Gentse vzw die gratis schoolse ondersteuning biedt aan kinderen uit gezinnen met een maatschappelijke kwetsbaarheid die niet zo makkelijk aansluiting vinden bij het reguliere onder...

Ik ben op zoek naar vrijwilligers voor thuisondersteuning voor mijn 13-jarige dochter om Nederland te helpen leren

Begeleiders voor schoolse ondersteuning aan huis gezocht

Jouw vrijwilligerservaring Uilenspel biedt jou een fijn en warm engagement in een dynamische organisatie, de gelegenheid om met andere mensen uit je buurt in contact te komen, heel wat fijne activ...

Begeleiders huiswerkklasje gezocht - Somalisch Culturele Vereniging Gent

De Somalisch Culturele Vereniging zoekt vrijwilligers om huiswerkbegeleiding te geven aan kinderen van 7 tot 12 jaar. De kinderen zijn 1 à 2 jaar in België en kunnen extra ondersteuning gebruiken v...