Caritas International zoekt vrijwilligers om vluchtelingen en asielzoekers te begeleiden tijdens hun integratie in hun lokale gemeente of stad. Je helpt de nieuwkomers wegwijs maken. www.caritas-i...

De Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid is verantwoordelijk voor het Stedelijk Opvanginitiatief. De dienst zoekt vrijwilligers voor taalles, huiswerkbegeleiding, tolk- en vertaalwerk, vrijetijdsbes...

De woonwinkels geven gratis info en advies op maat over private huisvesting, sociaal huren, de huurwetgeving en woonkwaliteit. De woonwinkel is er voor iedereen met een woonvraag. Opgelet: wij ga...

Hand-in-Hand is een pluralistische groep van vrijwilligers die ondersteuning bieden aan vluchtelingen, asielzoekers, mensen-zonder-papieren en nieuwkomers. Zij bieden individuele ondersteuning, hel...

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen is een pluralistisch centrum dat deskundige hulpverlening biedt aan iedereen met problemen. Het CAW informeert, begeleidt en biedt onderdak aa...

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van de vluchteling en asielzoeker verdedigt. Zij doen beroep op vr...

beste, wij zijn op zoek naar buddy's die samen met onze bewoners van het SOI op zoek willen gaan naar een geschikte woning.   

Gevraagd: gezin dat een kamer kan verhuren (hospitawonen)

Bent u eigenaar van uw woning en wil u een kamer verhuren aan een erkende vluchteling? Neem contact op met Dienst Wonen van Stad Gent en een gespecialiseerde medewerkster legt u uit wat Hospitawon...

Met Minor-Ndako vzw, CBAW-dienst Eligo, ondersteunen wij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (vanaf 16 jaar) in hun proces van zelfstandig wonen. De eerste stap is een betaalbare studio ...

Door de vluchtelingencrisis zijn er ook in het Gentse heel wat mensen terechtgekomen. Velen zullen in Gent een nieuw leven moeten opbouwen. Zij moeten op zoek naar een huis, een job, een school, &h...

1 persoon gaat
Over de grenzen heen. Werken met vluchtelingen.

Steunpunt Jeugdhulp, Jongerenwelzijn en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk organiseren op 17 mei een studiedag "Over de grenzen heen - werken met vluchtelingen". Europa maakt de groots...

0 personen gaan
Werkgroep integratie

Werkgroep integratie

7 leden
sinds 01/06/2016

De leden van de werkgroep integratie vinden hier oa de verslagen van de werkgroep terug.

Netwerkdag 'erkende vluchtelingen en huisvesting'

De toestroom van asielzoekers in 2015, stelt ons nu voor een verhoogde uitstroom van erkende vluchtelingen. Zij hebben twee maanden tijd om de asielopvang te verlaten. Binnen deze termijn moet...

0 personen gaan
Werkgroep vrijwilligers en sensibilisering

Via deze groep wisselen we informatie uit tussen de leden van de werkgroep 'sensiblisering en vrijwilligers' van de taskforce vluchtingen in Gent. Verslagen, nieuwsberichten, concrete vrage...

Burgers in actie: Projectoproep Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting wil de solidariteit verder ondersteunen en lanceert een tweede oproep voor projecten die burgers en asielzoekers/erkende vluchtelingen samenbrengen om aan de weg te tim...

Beste sympathisanten en toekomstige vrijwilligers, Doorheen de maanden kregen wij een heleboel vragen en voorstellen tot vrijwilligerswerk binnen.  Wij appreciëren dit uiteraard ten zeerst...

0 personen gaan

Beste sympathisanten en toekomstige vrijwilligers, Doorheen de maanden kregen wij een heleboel vragen en voorstellen tot vrijwilligerswerk binnen.  Wij appreciëren dit uiteraard ten zeerst...

Hallo, Mijn naam is Yves Dossche. Ik zoek een kamer onder de vorm van Hospitawonen. Graag in centrum Gent of er heel net buiten. Ik ben een rustige man , niet roker van 53 jaar. Ik woon op dit...

Van Opvang naar samenleven. Inspiratiedag lokale integratie vluchtelingen.

Om de gemeenten nog beter te ondersteunen bij de lokale integratie van vluchtelingen organiseren het Agentschap Integratie en Inburgering, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG in samenwerk...

0 personen gaan
Buddy voor personen uit kwetsbare groepen

Vluchtelingen uit conflictgebieden worden opgevangen in asielcentra. Van daaruit begint de zoektocht naar een permanente woning. Dak- en thuislozen die door het Project Leegstand tijdelijk on...

Voorstelling van de toolkit voor lokale vrijwilligersgroepen die vluchtelingen ondersteunen in Vlaanderen en Brussel. Ontwikkeld door vzw Gastvrij Netwerk met steun van de Koning Boudewijnstichtin...

0 personen gaan
TE HUUR GEZOCHT!

Minor-Ndako zoekt huizen en studio's voor jonge vluchtelingen in de regio's Oost-Vlaanderen, Brussel, Antwerpen en Mechelen. Minor-Ndako treedt hierbij op als huurder. Dankzij het project ...

14/10/2016

Via vrijwilligerswerk bij Metal Crew op DOK (http://dokgent.be/bewoner/metal-crew/) kom ik meer en meer in contact met de doelgroep van jongeren (vooral) die in een asielprocedure zitten in ons lan...

Grote tuin voor Tiny House voor vluchteling

Een Tiny House (TH) is een nieuwe woonvorm, overgewaaid uit de VS. Het biedt alle faciliteiten zoals een gewoon huis, maar op een kleine oppervlakte. Bovendien staat het op wielen, zodat het altijd...

Bent u erkend als vluchteling of geniet u subsidiaire bescherming en wenst u zich te vestigen in Gent? Dan vormt de brochure 'Wegwijzer wonen voor vluchtelingen' een handige leidraad b...

Het intersectoraal woonzoekteam zoekt vrijwilligers die mensen in een kwetsbare positie helpen om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning in Gent te vinden.  Op basis van je persoonlijkheid ...

Onze vrijwilligers zijn volop bezig met het inrichten van een vrouwenruimte. Ze zouden het graag wat gezelliger maken door gordijnen op te hangen en tafelkleedjes te maken. Daardoor zijn we zo...

Hallo!   Wij zijn op zoek naar een televisietoestel voor een Syrische jongen die vanaf deze maand alleen gaat wonen. Heb jij een toestel op overschot of één die je wil wegdoen aan een gunsti...

Oproep Koning Boudewijnstichting: huurwaarborg lenen aan kwetsbare mensen

De toegang tot een fatsoenlijke woning vormt voor kwetsbare mensen een vertrekpunt voor een waardig leven.  Veel kwetsbare huurders vinden geen geschikte woning omdat ze de huurwaarborg niet ...

Hallo beste Gentenaren,    Jongeman uit Palestina die erkend is als vluchteling heeft een studio gevonden in Gent, maar deze is nog onbemeubeld. Daarom is hij op zoek naar een matras, a...

Prijs Armoede Uitsluiten 2017: wonen voor precaire doelgroepen

  De jaarlijkse 'Prijs Armoede Uitsluiten' van Welzijnszorg vzw zet organisaties en projecten in de kijker die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en ui...

Rustige Syrische student, 18 jaar, zoekt een studentenkamer waar hij zijn domicilië kan plaatsen.

Dakloze 48 j. zoekt een goedkope woning. 

De Hi app is een eerste experimentele tool van de VDAB, in co-creatie met vluchtelingen, om hen in contact te brengen met de juiste mensen, zodat ze de juiste hulp krijgen op verschillende fronten ...

    De Dienst Wonen van de Stad Gent en het OCMW Gent zoomen in op de mogelijke woonvormen en de maatschappelijke dienstverlening ten aanzien van erkende vluchtelingen. De infosessie is...

0 personen gaan

SUPER DRINGEND!! Ik ben super dringend op zoek naar een appartement/huis voor een Syrische familie (vluchtelingen, de ouders en hun kindje 1jaar oud, en een kindje 3dagen). De mama is in het zieke...

Een sympathiek Slovaaks gezin zoekt dringend een nieuwe woning. Het gezin kon voor een jaar een woning huren via het project leegstand en eind deze maand stopt dit contract (is maximum voor 1 jaar)...

Dag iedereen   Een Gents gezin zoekt dringend een woning. De huisbaas heeft de huidige woning waar ze wonen verkocht. Zij staan dus binnenkort op straat. Wie kan helpen?    Groet...

Brochure: verhuren aan een vluchteling

  Vluchtelingen die een verblijfsstatuut ontvangen, krijgen twee maanden de tijd om zelf een woning te vinden. Daarna moeten ze de opvangvoorziening verlaten. Allesbehalve een eenvoudige...

Een Afghaans gezin dat sinds 2010 in België verblijft en waarvan alle leden sinds 2011 erkend zijn als vluchteling, heeft moeite om voldoende ruime huurwoning te vinden. De ouders werken alleb...

Housingcafé Gent zoekt vrijwilligers om vluchtelingen te ondersteunen in zoektocht naar een woonst

Binnenkort opent Caritas International een Housingcafé in Gent. In navolging van onze Housingcafés in Antwerpen, Luik en Brussel zullen vrijwilligers er ondersteuning bieden aan vluchtelingen die o...

Infomoment Buddy's voor vluchtelingen

CAW Oost-Vlaanderen zoekt buddy’s om vluchtelingen woon- en wegwijs te maken. De massale vluchtelingenstroom uit conflictgebieden wordt eerst opgevangen in asielcentra en lokale opvanginitia...

0 personen gaan
Maak het verschil en word buddy van erkende vluchtelingen!

CAW Oost-Vlaanderen zoekt buddy’s om vluchtelingen woon- en wegwijs te maken.  Buddy’s maken vluchtelingen niet alleen woonwijs. Ze informeren hen ook over onze cultuur. Ze spring...

Vorming: wonen
26/10 18:30 - 21:30

Deze vormingsavond is bedoeld voor voor vrijwilligers/beroepskrachten die vluchtelingen ondersteunen bij hun zoektocht naar een woning. Deze onderwerpen komen aan bod: - de dienstverlening va...

0 personen gaan
Inclusief wonen in een cohousing

Inclusief wonen binnen cohousing is dé toekomst. Als cohousing groep kan je een warme en kwalitatieve woonomgeving bieden aan personen uit een kwetsbare doelgroep. Zo kan integratie organisch groei...

0 personen gaan
Geleid bezoek: Wonen in diversiteit. Inclusieve woonvormen voor nieuwkomers

  In de tentoonstelling 'Wonen in diversiteit. Inclusieve woonvormen voor nieuwkomers' gaat HEIM-collectief op zoek naar een valabel alternatief voor de huisvesting van vluchtelingen....

0 personen gaan
BWMSTR Label / Wonen in diversiteit

Tot 14 januari loopt de vernissage ‘Wonen in diversiteit. Inclusieve woonvormen voor nieuwkomers’. Hier gaat het HEIM-collectief op zoek naar een valabel alternatief voor de h...

0 personen gaan
Wonen in diversiteit: in elke Gentse wijk?

Vorig jaar liep In Antwerpen de tentoonstelling 'Wonen in diversiteit. Inclusieve woonvormen voor nieuwkomers'. Hierbij gaat het HEIM-collectief op zoek naar een valabel alternati...

Infoavond fondsenwerving vluchtelingenunit BioTope

De cohousinggroep Biotope maakt deel uit van het cohousingproject Bijgaardehof in de oude Malmarfabriek. In BioTope komen grote en kleine gezinnen wonen, jonge en iets minder jonge (19 gezinne...

0 personen gaan

Een jonge Somalische moeder met een baby van 9 maanden zoekt zeer dringend een studio in de regio van Gent.  Zij is op zoek naar een woning dat max 550-600 euro per maand ...

We zijn op zoek naar een woning voor een Afghaans gezin met 11 kinderen dat op 1 december 2018 op straat komt te staan. Ze kunnen een huur betalen van maximum 1200 euro en zoeken een woning met min...

Expo 'Wonen in Diversiteit'
09/10 20:00 - 17/11

De tentoonstelling Wonen in diversiteit grijpt de asielcrisis aan om het bredere woningvraagstuk in de stad te herdenken. In plaats van de asielcrisis als een verliesverhaal voor de stad te beschou...

0 personen gaan
Pleegouders gezocht voor vluchtelingenkinderen

INFOSESSIE PLEEGZORG VOOR VLUCHTELINGENKINDEREN IN FEBRUARI  Er blijven kinderen op de vlucht in ons land aankomen, alleen, zonder hun ouders of andere volwassenen die zich over hen ontf...

studiedag: vrijwilligersinitiatieven die vluchtelingen ondersteunen met wonen

Op donderdag 13 juni stelt het Kenniscentrum Gezinswetenschappen de onderzoeksresultaten voor van het project 'Woonbegeleiding van vluchtelingen door vrijwilligers'. Vrijwilligers die woono...

0 personen gaan