Samenlevingsprijs 2017: uw stem telt mee!

De Stad Gent ontving heel wat nominaties voor organisaties en individuen die zich belangeloos inzetten voor een warmere samenleving in Gent. Een jury van experten koos per categorie (social pr...

Sinds 1 oktober 2017 is het subsidiereglement voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en –activiteiten (ECD) gewijzigd. De belangrijkste aandachtspunten als aanvrager vind je hieronder ...

Sociale Kaart Vluchtelingen is uitgebreid tot Vlaanderen en Brussel

De 'Sociale kaart Vluchtelingen', een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen, bestond tot nu uit het aanbod in Oost-Vlaanderen. Nu is deze kaart uitgebreid met hulpverlening voor vluch...

Nieuwsbrief: Nederlands oefenen

In-Gent bundelt de verschillende initiatieven voor anderstaligen om hun Nederlands te oefenen. De taalicoontjes geven per activiteit het verwachte niveau Nederlandshoe aan (zie bijlage). Insc...

Iedereen heeft het recht op een fris kapsel :-)

  Elke eerste maandag van de maand van 10:00 uur tot 17:00 uur is iedereen welkom voor een knipbeurt en kies je zelf hoeveel je ervoor betaalt. Zo heeft iedereen het recht op een fris kapsel!...

Brochure: verhuren aan een vluchteling

  Vluchtelingen die een verblijfsstatuut ontvangen, krijgen twee maanden de tijd om zelf een woning te vinden. Daarna moeten ze de opvangvoorziening verlaten. Allesbehalve een eenvoudige...

Nederlands oefenen: ook in de zomer!

  Anderstalige nieuwkomers kunnen - ook in de zomervakantie! - terecht op verschillende activiteiten om hun Nederlands verder te oefenen: Conversatietafels: In groepjes van 4 à 5 personen ...

NIEMO vzw Jong

 Vrijetijdsaanbod voor nieuwkomers en vluchtelingen! Nieuw aanbod van vzw Jong voor nieuwkomers en vluchtelingen. Iedereen van 12 tot 25 jaar welkom op onze verschillende locaties (gratis): ...

1 miljoen euro voor extra begeleiding van kwetsbare Gentse werkzoekenden

Tussen 1 juli 2017 en 31 december 2018 investeren de Stad Gent, het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid samen een miljoen euro in bijkomende begeleiding van kwetsbare werkzoekenden en men...

Het verhaal van Salhab Maher, na één jaar België

  Salhab Maher vluchtte voor de gruwel in zijn land, Syrië. In het filmpje van StadsTV blikt hij, een goed jaar later, terug op zijn verblijf in België... 

Vluchtelingenaanpak Stad Gent bekroond met Urbact 'Good Practice City'

  Urbact is een fonds van de Europese Unie dat steden helpt om pragmatische oplossingen te vinden voor de sociale en economische uitdagingen van morgen. Zij hebben het Gentse stadsbeleid voo...

  OCMW Gent wil samen met andere organisaties de strijd tegen armoede aangaan en trekt dit jaar 112.500 euro uit voor de subsidiëring van projecten die armoede aanpakken. Elke Gentse feitelij...

Samenlevingsprijs 2017

  De Samenlevingsprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties, die bouwen aan een betere samenleving, met oog voor het welzijn, de gezondheid en gelijke kansen voor haar in...

  De asielcrisis in 2015 zorgde voor een nooit geziene golf van solidariteit bij de Belgische bevolking ten aanzien van de vrouwen, mannen en kinderen die - alleen of als gezin - hun land ont...

Sociale kaart voor vluchtelingen - Oost-Vlaanderen

    Deze 'Sociale Kaart Vluchtelingen' helpt je wegwijs in de hulpverlening voor mensen op de vlucht in Oost-Vlaanderen. Dit info- en doorverwijsinstrument richt zich in d...

12 miljoen euro voor werktrajecten voor laaggeschoolde jongeren

  Sport is veel meer dan bewegen alleen. Het maken van afspraken, het naleven van regels, op tijd komen, het leren omgaan met structuur, het nemen van verantwoordelijkheid, veerkracht hebben ...

Gent maakt balans op van vluchtelingenbeleid

(foto: Rein Vandersypt) Ondertussen is de Taskforce Vluchtelingen anderhalf jaar aan de slag. Het persmoment van woensdag 26 april blikte terug op haar werking en realisaties op het vlak van opvan...

Pagina's

Geen resultaten gevonden