Oproep Koning Boudewijnstichting: huurwaarborg lenen aan kwetsbare mensen

Oproep Koning Boudewijnstichting: huurwaarborg lenen aan kwetsbare mensen

De toegang tot een fatsoenlijke woning vormt voor kwetsbare mensen een vertrekpunt voor een waardig leven. 

Veel kwetsbare huurders vinden geen geschikte woning omdat ze de huurwaarborg niet kunnen betalen. Daar komt nog bij dat er op de markt een tekort is aan woningen met een lage huurprijs.

Het Fonds Celina Ramos wil snel en concreet iets doen aan deze problematiek door aan de geselecteerde verenigingen een bedrag (€ 1500 - € 15000) voor het verlenen van huurwaarborgen ter beschikking te stellen.

Voor wie?

Belgische organisaties en verenigingen die werken rond armoedebestrijding, de begeleiding van kwetsbare personen, huisvesting en de opvang van vluchtelingen mogen een kandidaatsdossier indienen. Commerciële organisaties komen niet in aanmerking.

In de pdf vind je de concrete selectievoorwaarden. Je kan je kandidaatsdossier online indienen tot en met 26/12/16. Als u niet zo vertrouwd bent met computers: 02-500 4 555 of proj@kbs-frb.be

 

Nieuws

Gent staat niet stil. Tal van acties krijgen vorm. Heb je iets aan te kondigen? Een boeiend artikel gelezen dat je wil delen? Publiceer het hier.