Erasmus+ sport - Call: "Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen"

 

Nu een groeiend aantal vluchtelingen zich in de Europese Unie wil vestigen, is er meer behoefte aan initiatieven om een doeltreffende integratie en sociale inclusie te bevorderen. Sport is een van de beschikbare instrumenten om vluchtelingen met succes te integreren in nieuwe gemeenschappen en lokale sportprojecten hebben daarbij een grotere rol te vervullen. De Commissie zette daarom in het verleden al in op sport als als instrument voor sociale inclusie. Nu is er ook voor 2018 een oproep om projecten in te dienen. 

Het doel van deze call is lokale sportprojecten te steunen die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen. Ongeveer 25 projecten zullen worden geselecteerd. Bij deze projecten moeten lokale sportorganisaties worden betrokken. Bovendien moeten de middelen worden ingezet voor activiteiten waaraan zowel mannen als vrouwen deelnemen en waarbij vluchtelingen, vooral van jonge leeftijd (tot 30 jaar), worden betrokken bij gemengde sportactiviteiten.

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten wordt geraamd op €1 400 000.
De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de in aanmerking komende kosten. De voorzieningen voor de volgende jaren zullen in een later stadium worden bevestigd.
De maximale subsidie bedraagt €60 000.
De Commissie zal naar verwachting ongeveer 25 voorstellen financieren.

Deadline: 07/06/2018

Meer info

 

Nieuws

Gent staat niet stil. Tal van acties krijgen vorm. Heb je iets aan te kondigen? Een boeiend artikel gelezen dat je wil delen? Publiceer het hier.