Gastvrije gemeente: maak kans op de Gastvrije Award!

De campagne Gastvrije Gemeente gaat op zoek naar gastvrije initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers in Vlaanderen en in Brussel. Neem jij een klein of groot gastvrij initiatief? Laat je hor...

De vlucht vooruit: vluchtelingen over hun vrijwilligerswerk

Studenten Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool interviewden voor hun bachelorproject vluchtelingen die vrijwilligerswerk doen.  In De vlucht vooruit lees je hun boeiende verhalen hoe vrijw...

  Deze toolkit van Gastvrij Netwerk richt zich specifiek op de begeleiding van mensen met het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming . Eens ze hun (tijdelijke) verblijfspapie...

Toolkit: taalondersteuning voor volwassen vluchtelingen

De Raad van Europa ontwikkelde een digitale toolkit Taalondersteuning voor volwassen vluchtelingen. Deze toolkit, beschikbaar in zeven talen, reikt organisaties en vrijwilligers 57 tools ...

      De kookploeg van Refu-Interim met gemotiveerde nieuwkomers neemt vanaf 13 januari tot en met eind maart elke zaterdag de keuken van Trafiek over. Op het menu: een vege...

Schoolse ondersteuning voor nieuwkomers in Gent

Uilenspel is een Gentse vzw die gratis schoolse ondersteuning biedt aan kinderen uit gezinnen met een maatschappelijke kwetsbaarheid die niet zo makkelijk aansluiting vinden bij het reguliere onder...

SAMEN MEDITEREN VOOR VREDE

Neem deel aan een eenvoudige groepsmeditatie die tot doel heeft geestelijke energieën in de wereld te verspreiden om vrede, rechtvaardigheid en eenheid te bevorderen. Het hoofdmotief van dit werk i...

De winnaars van de Samenlevingsprijs 2017....

Met de Samenlevingsprijs huldigt de Stad Gent elke twee jaar mensen en organisaties, die zich belangeloos inzetten voor het samenleven in de stad.  De publieksstemming en de quotering van een...

  In opdracht van de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking met Prof. Dr. Tine De Moor van de Universiteit Utrecht, voert denktank Oikos een onderzoek naar Belgische burgercollectieven....

Op vrijdag 27 april 2018 zet Poppunt het muzikaal talent over heel Vlaanderen en Brussel opnieuw in de kijker met hun project Lokale Helden. Met Lokale Helden daagt Poppunt organisatoren ...

TIME OUT: Op uitstap met mensen op de vlucht

In eerste instantie wil TIME OUT, een project van de afdeling Publiekswerking van NTGent, ruimte creëren voor ontspanning en vrijetijdsbesteding van vluchtelingen die in Gent verblijven. Tijdens de...

Taskforce Vluchtelingen bekroond als URBACT-Good Practice

Het Europese City Festival in Tallin (Estland, 3 - 5 oktober) bekroont de Taskforce Vluchtelingen van de Stad Gent met het URBACT Good Practice-label. De jury prijst deze proactieve en gecoördineer...

Burgerbudget: stemmen is meebouwen aan je stad!

Onder de 105 geselecteerde creatieve voorstellen in het kader van het Burgerbudget willen heel wat projecten hun steentje bijdragen voor mensen die het in deze samenleving moeilijker hebben. Andere...

Samenlevingsprijs 2017: uw stem telt mee!

De Stad Gent ontving heel wat nominaties voor organisaties en individuen die zich belangeloos inzetten voor een warmere samenleving in Gent. Een jury van experten koos per categorie (social pr...

Sinds 1 oktober 2017 is het subsidiereglement voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en –activiteiten (ECD) gewijzigd. De belangrijkste aandachtspunten als aanvrager vind je hieronder ...

Sociale Kaart Vluchtelingen is uitgebreid tot Vlaanderen en Brussel

De 'Sociale kaart Vluchtelingen', een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen, bestond tot nu uit het aanbod in Oost-Vlaanderen. Nu is deze kaart uitgebreid met hulpverlening voor vluch...

Nieuwsbrief: Nederlands oefenen

In-Gent bundelt de verschillende initiatieven voor anderstaligen om hun Nederlands te oefenen. De taalicoontjes geven per activiteit het verwachte niveau Nederlandshoe aan (zie bijlage). Insc...

Pagina's

Geen resultaten gevonden