Vorming: vrouwelijke genitale verminking. Een beter begrip voor een betere begeleiding.

07/12/2017 - 09:00 tot 16:30
Vorming: vrouwelijke genitale verminking. Een beter begrip voor een betere begeleiding.

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een thema die ook in Vlaanderen actueel is. Onderzoek in 2012 toonde aan dat in Vlaanderen 6761 meisjes en vrouwen mogelijks te maken krijgen met de praktijk. Voor Oost-Vlaanderen lag dit cijfer op 1275. Met de aankomst van nieuwkomers/-sters de afgelopen jaren, kan men stellen dat dit aantal ondertussen aanzienlijk gestegen is.

Het is echter niet altijd evident de betrokken personen te herkennen, waardoor situaties vaak niet opgemerkt worden. Nochtans spelen eerstelijnsprofessionals, zoals sociaal werkers/-sters, leerkrachten, gezondheidsdeskundigen, begeleiders/-sters enz., een essentiële rol in de ondersteuning en bescherming van betrokken personen. Om deze professionals te ondersteunen in de herkenning van het fenomeen en de begeleiding van betrokken families/personen, organiseert GAMS vzw dit najaar een tweedaagse vorming in Gent. Bedoeling is dat deelnemers/-neemster, na het volgen van deze vorming, kunnen fungeren als referentiepersoon omtrent VGV binnen zijn/haar organisatie.

Data: donderdag 7 december en donderdag 14 december 2017
Plaats: Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent
Meer informatie of inschrijven: jessica@gams.be – 0493 40 52 90

Programma: http://gams.be/nl/2017/09/05/tweedaagse-vorming-vrouwelijke-genitale-ver... 

Kalender

Ben je benieuwd wat er allemaal te gebeuren staat in Gent? Een lezing, een benefietactie of een ontmoetingsmoment, ... Organiseer je zelf een evenement? Je kan het hier terugvinden of verspreiden.

Deelnemers

Momenteel gaan 0 mensen naar dit evenement