Trefdag cultuur 2016

07/06/2016
Trefdag cultuur 2016

Trefdag voor de Gentse cultuursector – 9de editie

1. Voorwoord schepen Annelies Storms

De negende editie van de trefdag voor de culturele sector staat volledig in het kader van diversiteit, een belangrijke uitdaging voor de toekomst in de cultuursector. Het belooft een boeiende dag te worden met inspirerende lezingen en workshops. Tussendoor is er tijd voor nieuwe ontmoetingen en voor bijpraten.  Zorg dat je erbij bent!

2. Keynote lezing: Superdiversiteit als nieuwe realiteit en uitdaging

Dirk Geldof, Universiteit Antwerpen, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en Karel de Grote Hogeschool

Dirk Geldof onderzoekt hoe superdiversiteit aan een razend tempo onze samenleving verandert. Stedelijkheid vandaag is leven in superdiversiteit. Die diversiteit ligt echter nog altijd gevoelig. Ze roept onzekerheid en weerstand op.  Hoe kunnen we het potentieel van superdiversiteit beter tot zijn recht kunnen laten komen en de valkuilen vermijden?  Leven in superdiversiteit kan niet zonder debat, samenspraak en tegenspraak. Het vraagt wederzijdse openheid en dialoog tussen iedereen die hier woont. Het vraagt wederzijdse betrokkenheid die ook de kunst- en cultuursector niet onberoerd kan laten. Dirk Geldof formuleert een aantal concrete maar forse uitdagingen. 

3. Vier workshops

11u00 tot 12u00 en van 13u45 tot 14u45

Kies voor twee van de vier workshops.

Muziek als brug tussen culturen. Luk Nys, Madam Fortuna Antwerpen & Vinciane Meert, DKO Sint-Niklaas

Het interstedelijke muziekproject DE KARAVAAN brengt Roma en niet-Roma muzikanten uit Antwerpen, Gent en Brussel, steden met grote maar ook diverse Roma-gemeenschappen,  met elkaar in een muzikale dialoog. Samen zoeken ze naar een eigen stem, een eigen sound. Elkaar al musicerend ontmoeten kan een positieve aanleiding vormen om ook zonder instrument een dialoog met elkaar aan te knopen en naar elkaar toe te groeien.

Vincianne Meert, pianolerares in het Deeltijds Kunstonderwijs van Sint-Niklaas, licht haar aanpak toe met tweede en derde generatie migrantenjongeren en recenter met vluchtelingen en OKAN-kinderen. Ze gaat in op de moeilijkheden en mogelijkheden die ze erin ondervond.

KVS Brussel: een divers stadstheater. Hildegard De Vuyst, dramaturg bij KVS Brussel

 De artistieke projecten en samenwerkingen van KVS Brussel zijn intens verweven met de hoofdstad en haar maatschappelijke complexiteit. Globale ontwikkelingen zetten de grootstad Brussel voortdurend onder spanning en zorgen voor uiteenlopende kansen en problemen. Daarnaast biedt de Brusselse realiteit het  stadstheater de mogelijkheid aan de slag te gaan met anderstalige artiesten en hun culturele achtergronden, waarvoor KVS de deuren openzet. Tenslotte lopen er vanuit Brussel ook rechtstreekse lijnen naar Congo en Palestina. Lokaal werken heeft in Brussel ook steeds een zeer internationale dimensie. KVS is dan ook zeer verbonden met Brussel via zijn structurele samenwerkingen met Brusselse theaterhuizen, festivals, gezelschappen en opleidingen, zoals het Théâtre National, Théâtre Les Tanneurs, het KunstenFestivaldesArts, Ultima Vez, het Rits, etc.

United we stand. Over jongeren, diversiteit en cultuur, Sam De Waele en Karim Kalonji,Together We Stand & Victoria de Luxe

 

Together We Stand is een Gentse organisatie dat een platform biedt aan jongeren, breakdance en hip hop. Het doel van Together We Stand is om de Gentse breakdance-community te (onder)steunen en jongeren te stimuleren, om via hip hop en breakdance, zichzelf te ontplooien. Ze doen dit via workshops, battles en gemeenschapsprojecten. Sprekend aan de cultuur van hip hop en breakdance is dat er veel tegelijk gebeurt, vaak op een heel natuurlijke en organische manier. Uitwisseling en mix van cultuur, muziek, dans, zelfontwikkeling, teambuilding, bewustwording van het lichaam, geschiedenis, identiteit en nog zoveel meer.

Met YOUnited 9000 kiest Victoria Deluxe radicaal voor Gentse jongeren met heel diverse roots,  jongeren die we vandaag al te zelden op onze podia zien. Via atelierwerking kan hun ontluikend jong talent van uiteenlopende origine ontbolsteren en worden hun leefwerelden en lijfstijlen in interactie gebracht met culturele bronnen uit heel diverse continenten.

 

Inzetten op vluchtelingen en asielzoekers. Els Rochette, Globe Aroma Brussel & Kathleen Van de Kerckhove, coördinator vluchtelingen Gent & Geert Matthys, Agentschap Integratie en Inburgering

Globe Aroma is een Open Kunstenhuis waar tientallen kunstenaars-nieuwkomers creëren, repeteren en elkaar ontmoeten. Jaarlijks gaat een professioneel kunstenaar aan de slag met een groep diverse deelnemers in een participatief kunstproject. In 2015 realiseerde Simon Allemeersch het project ‘Brievenschrijver’ in coproductie met Kaaitheater, over de kracht en broosheid van gewone mensen in gewelddadige tijden. Cultuurlijn is een doorlopend project voor asielzoekers van het Klein Kasteeltje en nieuwkomers via Bon/Brussels Onthaal Nieuwkomers. Tijdens dit gesprek komen ook praktische en juridische aspecten van het werken met vluchtelingen aan bod.

 

4. Coaching van trajectontwikkeling divers artistiek talent

Yilmaz Koçak en Johan Van Acker van De Centrale

Sinds eind 2015 wordt vanuit De Centrale gewerkt aan toeleiding van etnisch-cultureel divers artistiek talent naar cultuurprogramma’s van de Stad of van andere instanties, door een intensieve trajectmatige begeleiding van de projecten van zowel individuen als van etnisch-culturele middenveldorganisaties, voor projecten uit het brede culturele veld: podiumkunsten, beeldende kunsten, amateurkunsten ... Jaarlijks worden minstens tien projecten/trajecten begeleid. Yilmaz Koçak en Johan Van Acker geven een stand van zaken en gaan met ons op zoek naar verbindingen en mogelijkheden tot samenwerking.

5. Slotreflectie

Elke Hooyberghs en Dolores Piscador van IN-Gent

IN-Gent is een fusie van Kom-Pas Gent vzw, Intercultureel Netwerk Gent vzw, Tolk- en Vertaalservice Gent vzw en het Huis van het Nederlands die samen bouwen aan een open en solidaire samenleving waar iedereen positief omgaat met de rijkdom van diversiteit. In-Gent bundelt hiermee de Gentse expertise en praktische werkingen gericht op nieuwkomers en mensen met migratieachtergrond. Elke Hooyberghs en Dolores Piscador blikken terug op de verschillende bijdragen van de Trefdag en reflecteren met ons over de uitdagingen.

6. Praktisch

Deelname aan de trefdag is gratis

 Inschrijven kan online via Gentinfo http://go.stad.gent/trefdag  of
telefonisch bij Gentinfo 09 210 10 10 tot uiterlijk vrijdag 3 juni.

De Trefdag vindt plaats in de Ontmoetingsruimte ZEBRASTRAAT – Zebrastraat 32/001, 9000 Gent.

 De Trefdag is een organisatie van Cultuurdienst Stad Gent, het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, met de steun van de Vlaamse Overheid.

Voor meer info:

E cultuurdienst@stad.gent

T 09 269 84 80

Kalender

Ben je benieuwd wat er allemaal te gebeuren staat in Gent? Een lezing, een benefietactie of een ontmoetingsmoment, ... Organiseer je zelf een evenement? Je kan het hier terugvinden of verspreiden.

Deelnemers

Momenteel gaan 0 mensen naar dit evenement