Psychosociale ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen

27/05/2016 - 09:00 tot 16:30

Psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers omvat vele facetten, daar de hulpvraag vaak wordt gekenmerkt door een cumulatie van problemen. De eigen kracht en competentie van zowel hulpvrager als hulpverlener vormen schakels binnen de hulpverleningsrelatie.

Tijdens deze studiedag willen we hulpverleners die werken met asielzoekers en vluchtelingen handvatten geven om hun competentie te vergroten. Doorheen de dag willen we een brug slaan tussen theorie en praktisch handelen.

Een initiatief van het Oost-Vlaams Netwerk cultuursensitieve zorg.

 

 

Kalender

Ben je benieuwd wat er allemaal te gebeuren staat in Gent? Een lezing, een benefietactie of een ontmoetingsmoment, ... Organiseer je zelf een evenement? Je kan het hier terugvinden of verspreiden.

Deelnemers

Momenteel gaan 0 mensen naar dit evenement