Open Forum “Wat doet vluchten met een kind?”

05/10/2016 - 09:30 tot 16:00

Save the date 5 okt 2016

Open Forum “Wat doet vluchten met een kind?”

Kinderrechten als basis voor kwaliteitsvolle opvang en integratie

Waar gaat het over?

Woensdag 5 oktober 2016 zet de Kinderrechtencoalitie tijdens een Open Forum de rechten van kinderen in migratie centraal. En hoe die vandaag wel of niet worden gerealiseerd.

Doel:

-          tijdens verschillende workshops oplossingen en aanbevelingen formuleren

-          samen een krachtig signaal geven dat hun rechten het uitgangspunt moeten zijn in beleid, praktijk en berichtgeving.

We beperken ons niet tot een bepaald verblijfsstatuut of gezinssituatie.

Elk kind telt.

 

Voor wie?

De ervaringen van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal zijn het vertrekpunt. We willen hen hartelijk uitnodigen om aan de gesprekken deel te nemen. Verder nodigen we alle sectoren en actoren uit die werken met en voor kinderen in migratie: federale en lokale opvangcentra, voogden, onderwijs, hulp- en dienstverlening, kinderrechtenorganisaties, jeugd(welzijns)werk, huisvesting, vluchtelingenorganisaties, artsen, psychologen en therapeuten, etc. Door in te zetten op sectoroverschrijdende ontmoeting en uitwisseling, willen we komen tot sterke aanbevelingen waarin de noden en rechten van deze kinderen centraal staan.

 

Inschrijven

-          Het Open Forum gaat door in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek. We starten rond 9u30 en ronden af om 16u.

-          Het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf je daarom nu al in via farah.laporte@kinderrechtencoalitie.be

-          Meer informatie over het concrete programma van deze dag krijg je eind augustus toegestuurd.

 

Help verspreiden

Heb je collega’s, vrienden of kennissen die ook rond dit thema bezig zijn en graag meedoen? Bezorg hen deze uitnodiging.

Ken je kinderen, jongeren of volwassenen met een (recente) vluchtervaring die willen deelnemen? Laat iets weten via farah.laporte@kinderrechtencoalitie.be en we nemen heel snel contact op.

 

Wie is de Kinderrechtencoalitie?

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van momenteel 28 niet-gouvernementele organisaties die actief zijn rond kinderrechten. Haar voornaamste taak bestaat in het toezien op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België. Ze rapporteert hierover, samen met haar Franstalige zusterorganisatie CODE, naar het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in Genève. Meer informatie via www.kinderrechtencoalitie.be

 

 

Farah Laporte

coördinator Kinderrechtencoalitie

 

T   09 225 90 25        M 0468 10 11 24

 

www.kinderrechtencoalitie.be

Abonneer je op onze Nieuwsbrief

'Like' ons op Facebook

---------------------------------------------------

Met de steun van de Vlaamse overheid

---------------------------------------------------

 

Kalender

Ben je benieuwd wat er allemaal te gebeuren staat in Gent? Een lezing, een benefietactie of een ontmoetingsmoment, ... Organiseer je zelf een evenement? Je kan het hier terugvinden of verspreiden.

Deelnemers

Momenteel gaan 0 mensen naar dit evenement