De weg naar autonomie van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) met de steun van het OCMW

12/06/2018 - 09:00 tot 16:00
De weg naar autonomie van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) met de steun van het OCMW

 

Deze studiedag vormt het sluitstuk van de drie gewestelijke vormingsprojecten die gedurende twee jaar uitgerold werden voor de Vlaamse, Brusselse en Waalse OCMW's om de verzelfstandiging van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) te ondersteunen. 

Tijdens deze studiedag gaan wij dieper in op dit vraagstuk aan de hand van getuigenissen van NBMV, een analyse van de uitdagingen met betrekking tot de autonomie van NBMV en inspirerende praktijken om een degelijk netwerk tot stand te brengen rond NBMV in België.​

Het volledige programma lees je in de bijlage. Jean-Claude Métraux (kinderpsychiater, Universiteit van Lausanne, Zwitserland) brengt ook de lezing 'Hoe zich een toekomst verbeelden met een rugzak vol littekens?' Jean-Claude Métraux werkt al zeer lang met migranten in de gebruikelijke zin van het woord en meer algemeen met gezinnen die in grote onzekerheid leven. Op basis van deze ervaring ging hij zijn eigen weg, zijn eigen genealogie, in termen van migratie door een andere bril bekijken. Hij doet radicaal nieuwe voorstellen over de hulpverlening, begeleiding, klinisch werk, onderwijs en onderzoek.

 

Deze studiedag is bedoeld voor: 

- Maatschappelijk werkers van de sociale dienst of het lokaal opvanginitiatief (LOI), verantwoordelijken van sociale diensten en van LOI alsook algemeen directeurs en mandatarissen met bijzondere belangstelling voor deze problematiek

- Medewerkers van organisaties in het ruime netwerk rond NBMV (Jongerenwelzijn, voogden, scholen, ngo's,...) 

Er wordt simultaanvertaling voorzien. 

Praktische info en inschrijving

Kalender

Ben je benieuwd wat er allemaal te gebeuren staat in Gent? Een lezing, een benefietactie of een ontmoetingsmoment, ... Organiseer je zelf een evenement? Je kan het hier terugvinden of verspreiden.

Deelnemers

Momenteel gaan 0 mensen naar dit evenement