Bed, bad, brood en spelen. Praktijktafel over vluchtelingen en vrije tijd.

22/04/2016 - 09:30 tot 16:00
Bed, bad, brood en spelen. Praktijktafel over vluchtelingen en vrije tijd.

Asielzoekers en vluchtelingen brengen heel wat talenten met hen mee. Hun integratie is belangrijk voor hen én voor de maatschappij. Participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport is daarbij een belangrijk instrument. Het vergroot sociaal contact en individuele ontplooiing. Maar het parcours van asielzoekers en vluchtelingen naar een passend vrijetijdsaanbod kent heel wat uitdagingen. Het vraagt specifieke inspanningen van lokale besturen, diensten en vrijetijdsorganisaties. 

Tijdens deze praktijktafel brengen we die uitdagingen en inspanningen in beeld. Startpunt zijn enkele concrete praktijkvoorbeelden. We belichten uiteenlopende initiatieven en gaan na welke beleidsnetwerken en samenwerkingsverbanden lokale besturen in stelling kunnen brengen om toekomstige initiatieven te ontwikkelen of te ondersteunen.  

We nodigen deelnemers uit om hun ervaringen en vragen te delen. Hoe verloopt de samenwerking met opvangstructuren? Welke ondersteuning richting vrijetijdsparticipatie is wenselijk en mogelijk tijdens de lopende asielprocedure? Hoe brengen we kinderen, jongeren en volwassenen met een verblijfsvergunning in contact met het lokale vrijetijdsaanbod? En welke ondersteuning en partnerschappen zoeken lokale cultuur, jeugdwerk en sportorganisaties om hen te ontvangen? 

Kalender

Ben je benieuwd wat er allemaal te gebeuren staat in Gent? Een lezing, een benefietactie of een ontmoetingsmoment, ... Organiseer je zelf een evenement? Je kan het hier terugvinden of verspreiden.

Deelnemers

Momenteel gaan 0 mensen naar dit evenement