20 Jaar Medisch Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers MSOC

12/01/2017 - 15:30 tot 20:00
20 Jaar Medisch Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers MSOC

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum voor druggebruikers Gent (MSOC Gent) zet zich in voor een betere  levenskwaliteit van verslaafden aan illegale drugs en hun omgeving door een doeltreffende medische en psychosociale begeleiding.

In 2017 bestaat het MSOC ons centrum 20 jaar! De Stad Gent en het MSOC Gent willen dat graag samen met u als MSOC-partner vieren, in het gezelschap van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en het Gentse stadsbestuur. 

We bieden u er een inkijk in onze werking, delen onze ervaringen en blikken samen met u vooruit.

Meer dan ooit is er nood aan goede en intense samenwerking met de (geestelijke) gezondheids- en  welzijnssector om onze  kwetsbare cliënten een beter levensperspectief bieden. Met deze feestelijke ontmoeting willen we het draagvlak voor onze samenwerking verruimen, banden hernieuwen en gedeelde engagementen aangaan.

Laagdrempelige drughulpverlening in het Gentse is en blijft voor ons een prioriteit!
We kijken ernaar uit om op 12 januari met u in gesprek te gaan en het glas te heffen!

Interesse? Schrijf u nu alvast in! Programma

15.30 uur Onthaal met koffie/thee – infomarkt (doorlopend)

15.55 uur Verwelkoming door Katia Vandendriessche, directeur MSOC Gent

16.00 uur Intro door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

16.10 uur ‘20 jaar inzet voor laagdrempelige drughulpverlening’ door dr. Jan Van Bouchaute, expert-verslavingsarts, en Leen Verplaetse, coördinator MSOC Gent

16.30 uur ‘Stedelijk sociaal engagement’ door Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

16.45 uur DEBAT ‘Geestelijke gezondheid en ambulante verslavingszorg: hoe gradueel vervlechten?’

Panel: dr. Jelissa Boiy, Koen Dhoore, Tineke Oosterlinck, Alain Slock, Marc Tack, Geert Vanham en Isabelle Vanwingene. Moderator: prof. dr. Freya Vanderlaenen, IRCP, UGent

17.45 uur Netwerkmoment met hapje en drankje

19.00 uur DEBAT ‘Substitutie in Vlaanderen: kansen en drempels’

Panel: Annick Meulebroeck, dr. Bernard Joos, dr. Wilfried Swinnen, dr. Frederic Van Der Sypt, dr. Helen Verstrynghe en Geert Verstuyf. Moderator: dr. Jessica De Maeyer, E-QUAL, HoGent

19.50 uur Uitreiking MSOC- Achievement Award aan de Oost-Vlaamse apothekers

20.00 uur Afsluitende drink

Inschrijven (tot 11 januari om 19:00 uur)

Contact: Katia Vandendriessche, directeur MSOC Gent, Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid, tel. 09 223 46 44 , e-mail: MSOC@stad.gent

Kalender

Ben je benieuwd wat er allemaal te gebeuren staat in Gent? Een lezing, een benefietactie of een ontmoetingsmoment, ... Organiseer je zelf een evenement? Je kan het hier terugvinden of verspreiden.

Deelnemers

Momenteel gaan 0 mensen naar dit evenement