Geen kalenderitems beschikbaar

Kerngroep noodhulp

Moderator: Solidair Gent
13 leden
sinds 10/03/2016
Kerngroep noodhulp

Hier verzamelen we alle info over noodhulp aan vluchtelingen en anderen die hun leven als het ware van nul terug opstarten. 
We delen hier onze visie. We klaren noden uit en hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. 

Onderbergen, Gent, België

Leden van de groep